Agenda

Regiobijeenkomst

Datum: maandag 16 september 2019

Tijd: 18.30 - 22.00 uur

Locatie: Universiteit Maastricht, Universiteitssingel 50 Maastricht, Blauwe Zaal

Nadere informatie over het programma volgt via e-mail aan de contractanten.

Inschrijven kan via invullen van het aanmeldformulier:

Nascholingsbijeenkomst

  

OPROEP: Raad van Advies SPSZON 

Het Regionaal Centrum prenatale screening in de regio zuidoost Nederland is bezig met het instellen van een Raad van Advies. Doelstelling van de Raad van Advies is het adviseren van het regionaal centrum over onderwerpen die inhoudelijk betrekking hebben op de prenatale screening. Wij zijn op zoek naar 4 tot 8 leden die inhoudelijk kennis hebben van en/of betrokken zijn bij de prenatale screening. In principe zal twee keer per jaar een vergadering gehouden worden. Leden ontvangen hiervoor vacatiegelden.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Nanda Diederen of Marian Daemen : info@spszon of 043-3876776 of 3872489.