Over ons

Begeleidingscommissie

De Begeleidingscommissie houdt toezicht op en geeft adviezen m.b.t. het functioneren van het Regionaal Centrum. 

Om de samenwerkingsovereenkomsten, tussen het Regionaal Centrum en de uitvoerende centra inde regio, door een onafhankelijk orgaan te kunnen laten toetsen, werd bij de start van de prenatale screening specifiek ten behoeve van het Regionaal Centrum Prenatale Screening ZON een Begeleidingscommissie in het leven geroepen. Deze commissie houdt toezicht op en geeft adviezen m.b.t. het functioneren van het Regionaal Centrum en bewaakt tevens de uitvoering en de kwaliteit van screening.

Voorzitter : Mw. M. van Doorn (echoscopist Diagnostiek voor U)

Vertegenwoordiger echocentra : Mw. M. van Doorn (echoscopist Diagnostiek voor U)

Vertegenwoordiger verloskundige praktijken : Mw. M. Vermazeren-Timmermans (verloskundige verloskundigenpraktijk Horst en Maasdorpen)

Vertegenwoordiger gynaecologen : Mw. Drs. M. Wassen (gynaecoloog Orbis MC)

Vertegenwoordiger huisartsen : Mw. Dr. I. Houwink (onderzoeker/huisarts VUMC / Universiteit Maastricht)

Overige leden :

Mw. Drs. M. Pieters (hoofd Regionaal Centrum)

Mw. M. Daemen (notulist)

Mw. Drs. N. Diederen (notulist)