Contact

Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland

Postadres :

Regionaal Centrum Prenatale Screening ZON

MUMC+

p/a afdeling Obstetrie en Gynaecologie

Postbus 5800

6202 AZ Maastricht

Bezoekadres

MUMC+

P. Debyelaan 25  (Gebouw Verheijlaan 10,  Route 4, lift J, niveau 2, kamer 2.M1.002)

6229 HX Maastricht

 

Telefoon :       043-3876776  of   06-23138103

Email:             rczon.prenatalescreening@mumc.nl

Website :        http://prenatalescreeningzon.mumc.nl