Peridos

Gegevensaanlevering

Voor de kwaliteitsborging en voor regionale en landelijke evaluatie van het bevolkingsonderzoek prenatale screening, zijn de gecontracteerde zorginstellingen wettelijk verplicht om gegevens aan te leveren aan het Regionaal Centrum. Het gaat om de gegevens van de uitgevoerde counselinggesprekken, de verrichte SEO’s , NT-metingen en combinatietesten.

De gegevens kunnen vanuit de verschillende bronsystemen (Astraia, Mosos, Vrumun, Orfeus, Onatal en EZIS) verstuurd worden naar Peridos. Peridos (Perinatologisch Dossier) is de landelijke database waar alle gegevens worden geregistreerd.

Zorginstellingen die nog niet beschikken over een bronsysteem dienen de gegevens naar Peridos te versturen via een handmatig Excel-bestand.

Alle informatie over de gegevensaanlevering  is te vinden op de website : www.peridos.nl.

Onder het tabblad “Gegevensaanlevering” kiest u het bronsysteem dat voor uw praktijk, ziekenhuis of echocentrum van toepassing is. Indien uw zorginstelling niet beschikt over een bronsysteem dan kiest u voor “overig”.

Vervolgens treft u handleidingen aan over hoe de gegevens in het bronsysteem vastgelegd moeten worden en over de wijze waarop de gegevens naar Peridos verzonden kunnen worden.

Na upload van de data in Peridos worden de aangeleverde bestanden door de regiobeheerder verwerkt in Peridos. U ontvangt vervolgens een email over de verwerking met een verwijzing naar de fouten die in het bestand voorkomen. Op basis hiervan kunt u de fouten c.q. ontbrekende data in uw bronsysteem corrigeren c.q. aanvullen. Bij een volgende upload worden de correcties/aanvullingen in Peridos geïmporteerd.

Een aantal zaken zijn belangrijk voor een goede registratie :

  • Het is essentieel dat BSN, geboortedatum, à terme datum en graviditeit worden vastgelegd;
  • Zorgverleners die counselen of  SEO’s  / NT’s uitvoeren dienen te beschikken over een in Peridos opgenomen kwaliteitsovereenkomst.  Ook dient in Peridos van deze zorgverleners een AGB-code vastgelegd te worden.

Voor aanvullende informatie over welke gegevens in Peridos vastgelegd worden zie ook : Gegevens in Peridos

Voor vragen over of ondersteuning bij het versturen van de gegevens kunt u contact opnemen met Marian Daemen, regiobeheerder Peridos : marian.daemen.stassen@mumc.nl of 043-3876776 / 06-23138103.