SEO

Informatie voor de patiënt

Het SEO (structureel echoscopisch onderzoek) wordt ook wel twintigweken echo genoemd. Deze echo is vooral bedoeld om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of uw kind een open rug of open schedel heeft.

Naast een open rug of open schedel kunnen tijdens de SEO ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Voorbeelden zijn: een waterhoofd, hartafwijkingen, een breuk of gat in het middenrif, een breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren en botten, afwijkingen van armen of benen. Ook wordt onderzocht of uw kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Het SEO geeft geen garantie voor een “gezond” kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo.

Het SEO is geen ‘pretecho’. Het gaat om een medisch onderzoek, niet om het bepalen van het geslacht van uw kind. Als het geslacht te zien is, kunt u dat te horen krijgen, maar alleen als u daarom vraagt.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het maken van uw keuze om wel of geen SEO  te laten uitvoeren? Dan kunt u altijd terecht bij uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

Het SEO is niet gericht op preventie of behandeling, maar op het tijdig informeren van u als aanstaande ouder over handelingsopties.

U krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor een vervolg (diagnostisch) onderzoek. Eerst bespreekt u het vervolgonderzoek met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Daarna wordt u voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen naar een centrum voor prenatale diagnostiek.