SEO

Informatie voor de professional

De counselor verifieert bij de zwangere haar keuze voor de uitvoering van het SEO. Indien de zwangere kiest voor dit onderzoek vermeldt de counselor in de verwijsbrief naar het echocentrum dat de zwangere toestemming voor de uitvoering van de echo heeft gegeven.

De counselor maakt vooraf afspraken met de zwangere over het mededelen van de resultaten van het echoscopisch onderzoek. Als regel zal de uitslag door de echoscopist tijdens en na het SEO worden medegedeeld De echoscopie wordt bij voorkeur gepland in week 18 - 20, zodat enige reserve is ingebouwd.

Bij een niet-afwijkende uitslag ontvangt de counselor een schriftelijke uitslag van de echoscopist, conform de kwaliteitseisen SEO De counselor informeert de verloskundig zorgverlener over de screeningsuitslag en bewaart deze in het dossier. De verloskundig zorgverlener bewaart de uitslag in haar dossier. De counselor is  verantwoordelijk voor de communicatie over de uitslag. Het Regionaal Centrum kan hierover in de regio afspraken maken wie de uitslag geeft. Meestal wordt de uitslag door de echoscopist gegeven. Bij een afwijkende uitslag ontvangt de counselor een schriftelijke uitslag van de echoscopist. De counselor informeert de verloskundig zorgverlener en de huisarts over de screeningsuitslag en bewaart deze in het dossier. De counselor maakt zo spoedig mogelijk met de zwangere een afspraak voor nadere counseling, waarbij de uitslag en het vervolgtraject met de zwangere wordt besproken. Een en ander conform de kwaliteitseisen SEODe counselor verwijst naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek en noteert de uitkomst van de nadere counseling in het dossier.

De verloskundig zorgverlener ontvangt de uitslag van het vervolgonderzoek en informeert de counselor en huisarts over deze uitslag. De counselor en verloskundig zorgverlener bewaren deze uitslag in het dossier. De verloskundig zorgverlener heeft eventueel naar aanleiding van de uitslag van het vervolgonderzoek een nader gesprek met de zwangere. De counselor is verantwoordelijk voor de communicatie van de uitslag naar de betrokken zwangere. Meestal wordt de uitslag door de echoscopist gegeven. De echoscopist neemt dan dezelfde dag (zo spoedig mogelijk, telefonisch) contact op met de counselor en/of de verloskundig zorgverlener (afhankelijk van de werkafspraken) voor de bepaling van het verdere beleid.

Het geven van de uitslag en verwijzing naar het vervolgtraject kunnen door het Regionaal Centrum belegd worden bij de echoscopist indien hierover in de regio afspraken zijn gemaakt, de counselor en de verloskundig zorgverlener hiermee akkoord zijn en de vrouw hiervan op de hoogte is gesteld. In geval van uitbesteding dient aan de verloskundig zorgverlener en counselor de uitslag en vervolgtraject te worden gerapporteerd. In ieder geval moet onnodige vertraging worden voorkomen. Een tussenstap, bijvoorbeeld via een lokaal ziekenhuis zonder GUO-faciliteiten, is dan niet toegestaan om vertraging in de zorgverlening en ongewenste wijzigingen in het verwijsbeleid te voorkomen.

In het Centrum voor Prenatale Diagnostiek kan geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO) worden verricht om de echoscopische bevindingen al dan niet te bevestigen en eventuele handelingsopties te bespreken. Het is belangrijk om het SEO zo vroeg mogelijk in te plannen, zodat eventuele tijdige verwijzing voor diagnostiek kan plaatsvinden. Zodoende kan de zwangere op basis van goede informatie en diagnostiek tijdig een geïnformeerde keuze maken ten aanzien van de handelingsopties.

Alleen zorgverleners die een SEO-certificaat hebben en een kwaliteitsovereenkomst SEO hebben gesloten met het regionaal centrum, mogen het SEO uitvoeren.  Voor de uitvoering van het SEO gelden landelijk bepaalde kwaliteitseisen en opleidingseisen. Deze zijn beschreven op de website van het RIVM : Twintig weken echo / echoscopie

Daarnaast heeft het RIVM ook richtlijnen opgesteld ten aanzien van de echoapparatuur en de beeldopslag.