Kwaliteit

Kwaliteitsborging

Het Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland (RCPS ZON) heeft als taak het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen en de wijze van de kwaliteitsborging.

Op de website van het RIVM vindt u informatie over de kwaliteitseisen voor counseling , voor de echoscopie downscreening en 20-wekenecho en het format voor de kwaliteitsaudit echocentra :

Kwaliteitseisen counseling

Kwaliteitseisen echoscopie

Format kwaliteitsaudit echocentra

 Het RCPS ZON borgt de kwaliteit van de echocentra via kwaliteitsaudits. De kwaliteit van de NT-metingen van elke echoscopist beoordeelt het RCPS ZON aan de hand van drie beelden, het aantal NT-metingen per jaar en de mediane MoM (multiple of the mean)-waarde van de NT-metingen. Jaarlijks stuurt elke echoscopist voor deze kwaliteitsbeoordeling vijf beelden naar het Regionaal Centrum. Voor het beoordelen van de NT-meting is op 21 juni 2012 een landelijk protocol opgesteld:

Kwaliteitsbeoordeling foetale nekplooimeting

 Een landelijk protocol voor het SEO is nog in de maak. Het is belangrijk dat alle beelden die genoemd worden in het NVOG modelprotocol voor het SEO worden/zijn opgeslagen. Deze beelden worden vanaf de derde ronde kwaliteitsaudits (start oktober 2014) opgevraagd voor een beoordeling.

Modelprotocol SEO

 Alle praktijken voor counseling worden getoetst op randvoorwaarden voor counseling. Kwaliteitsaudits bij praktijken voor counseling zullen alleen plaatsvinden indien hiertoe aanleiding bestaat.

 Het RCPS ZON analyseert de gegevens die de praktijken voor counseling en de echocentra aanleveren. Deze informatie gebruikt het RCPS ZON om te toetsen of de uitvoerders aan de kwaliteitseisen voldoen. Ook rapporteert het RCPS ZON deze informatie terug op praktijkniveau. Hiermee kan elke praktijk zich verder verbeteren.