Scholing

Nascholing

Jaarlijks worden in het kader van de deskundigheids– en kwaliteitsbevordering meerdere nascholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de contractanten van het Regionaal Centrum.

Het Regionaal Centrum Prenatale Screening ZON organiseert vanaf 2014 met enige regelmaat een workshop counseling ten behoeve van het trainen van de praktische vaardigheden counseling. Zie : workshop counseling 2015

De nascholing met betrekking tot het syndroom van patau en het syndroom van edwards (trisomie 13 en 18) en de NIPT kan digitaal gevolgd worden via de DIN (Digitale Individuele Nascholing)

Eenmaal per jaar vindt voor alle contractanten een regiobijeenkomst plaats met telkens een wisselend thema. Zie : regiobijeenkomst

Voor echoscopisten die SEO’s en/of NT-metingen uitvoeren, organiseert het RCPS ZON jaarlijks 2 keer een casuïstiekbespreking.  Deze besprekingen worden gehouden op basis van casus ingebracht door de deelnemers.

Zie : Casuïstiekbesprekingen

Gecontracteerde echocentra hebben de mogelijkheid aan te sluiten bij de wekelijkse videoconferentie van het PND-centrum MUMC+. Tijdens deze conferenties worden patiënten multidisciplinair besproken die op basis van de uitslag van de screeningsonderzoeken werden doorverwezen.

 Accreditatie

Voor alle nascholingsbijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen waaronder KNOV, NVOG en BEN.

Echoscopisten die SEO’s en/of NT-metingen uitvoeren zijn verplicht om tweejaarlijks 16 accreditatiepunten te behalen.

 Voor een compleet overzicht van geplande nascholingsactiviteiten verwijzen wij naar de jaaragenda.