NIPT

NIPT Trident 2

Per 1 april 2017 komt de NIPT, naast de combinatietest, voor alle zwangeren beschikbaar als eerste screeningstest. De NIPT wordt in een onderzoekssetting aangeboden (TRIDENT 2). Voor de invoering moeten alle counselors prenatale screening verplicht worden bijgeschoold.

Alleen de scholingsavonden georganiseerd door de Regionale Centra, tellen als geldige scholing voor de NIPT. Scholingen georganiseerd door anderen, kunnen alleen gezien worden als aanvulling, maar niet als vervanging.

De presentaties van de nascholingsavonden zijn beschikbaar via : Regiobijeenkomst NIPT-presentaties