Kwaliteit

Screeningslaboratorium

Het screeningslaboratorium dient een overeenkomst te zijn aangegaan met het Regionaal Centrum, tevens is vastgesteld hoeveel monsters er per jaar op één locatie worden geanalyseerd.

Het laboratorium moet voldoen aan de ‘Algemene kwaliteitseisen voor laboratoria’ (vastgesteld door het Centraal Orgaan, d.d. 12 oktober 2006), waaronder die aan de kansschattingssoftware en de bepalingsmethode en aan landelijk vastgestelde eisen van registratie en datacommunicatie.

Het laboratorium dient de gegevens vast te leggen en te verstrekken aan het Regionaal Centrum ten behoeve van de kwaliteitsborging volgens landelijke en regionale kwaliteitseisen (zie www.peridos.nl/gegevensinvoer voor het aanleveren van gegevens). Het RIVM dient als referentielaboratorium voor de regionale laboratoria.

Alle kwaliteitseisen staan op de website van het RIVM :

www.rivm.nl/downscreening/voor-professionals/kansbepaling