Prenatale Screening

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven voor prenatale screening 2018 vastgesteld. De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen:

• counseling € 44,20 • combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 170,13

• combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 103,11

• SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 148,89

• SEO bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 148,89

Toelichting: In het tarief voor de SEO zit tot en met 2017 een opslag verwerkt voor de financiering van de Regionale Centra voor Prenatale Screening. Per 2018 gaat de financiering van de Regionale Centra over naar een directe subsidie van het ministerie van VWS. De opslag voor de regionale centra op het SEO tarief komt daarmee per 2018 te vervallen. Hieruit volgt dat aanbieders van prenatale screening geen financiële afdracht meer hoeven te doen aan de regionale centra.

Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het screeningslaboratorium.

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175.

Voor de zorgverlener geldt dat deze alleen mag declareren als hij/zij een contract heeft met een regionaal centrum en in de landelijke contractantendatabase (Peridos) geregistreerd is met een AGB-code