Peridos

Zorgverlenerrapportages

Peridos bevat inmiddels een grote schat aan data. Immers alle organisaties met een contract voor prenatale screening leveren gegevens aan over de verrichte counselinggesprekken, NT-metingen, Combinatietests en SEO’s. De regionale centra gebruiken deze data voor de kwaliteitsborging. Aan de hand van de data in Peridos bekijkt het Regionaal centrum of zorgverleners voldoen aan de kwaliteitseisen met betrekking tot het aantal verrichtingen per jaar.

Vanaf 17 juni 2014 kunnen alle zorgverleners met een kwaliteitsovereenkomst voor prenatale screening in Peridos rapportages maken van het aantal verrichtingen in een bepaalde periode. Deze rapportagemogelijkheid vindt u na inloggen onder het tabblad ‘Rapportage’. U kunt zelf een keuze maken voor welke verrichting u de aantallen wilt zien.

Zorgverleners die bij meerdere organisaties werken, krijgen gegevens te zien van alle praktijken waarvoor ze werkzaam zijn. Zorginstellingbeheerders kunnen een rapportage van maken van de gehele zorginstelling.

Een handleiding kan worden gedownload via http://www.peridos.nl/documenten/handleidingen-peridos-voor-zorgverleners/