Over ons

Bureau

Het Regionaal Centrum voert de regie over de uitvoering van de prenatale screening in de eigen regio. Daarnaast is het centrum verantwoordelijk voor het toetsen en borgen van de kwaliteit van de screeningsonderzoeken.

Verder heeft het Regionaal Centrum tot taak het contracteren van zorginstellingen en zorgverleners; het verzamelen van de prenatale screeninggegevens en de registratie hiervan in de landelijke database Peridos.

Tevens stimuleert en organiseert het Regionaal Centrum de deskundigheidsbevordering voor de uitvoerders in de regio.

Het Bureau voert deze taken uit.  

Leden van het bureau:

Mw. Mijntje Pieters, gynaecoloog en directeur Stichting Prenatale Screening ZON

Mw. Marian Daemen-Stassen, regiomanager

Mw. Nanda Diederen, regiomanager

Mw. Ruth Crijns, kwaliteitsmedewerker

Mw. Chiara Hageman, management-assistente