Prenatale Screening

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  • een bloedonderzoek bij de zwangere in de periode van week 9+0 t/m week 14+1 van de zwangerschap
  • een nekplooimeting (NT) via een echo bij het kind bij een CRL crown-rump length  van 45-84 mm (doorgaans passend bij een zwangerschapsduur van week 11+2 t/m week 14+1, de CRL is leidend)Bij het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen en onderzocht in een laboratorium. Een NT-meting vindt plaats via een echo. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de ‘nekplooi’ (nuchal translucency-NT) gemeten.

De zwangere krijgt eventuele nevenbevindingen bij de combinatietest altijd te horen. Bij de NT-meting kunnen de nevenbevindingen structurele afwijkingen zijn zoals buikwanddefect, ledemaatafwijkingen en een hersenafwijking.

Sinds de invoering van de NIPT in april 2017, is het aantal combinatietesten landelijk sterk afgenomen.

Kwaliteits –en opleidingseisen

De nekplooimeting mag alleen uitgevoerd worden door zorgverleners die een NT-certificaat hebben en een kwaliteitsovereenkomst NT hebben gesloten met een regionaal centrum. Voor het uitvoeren van de nekplooimeting gelden landelijke kwaliteitseisen en opleidingseisen.

Informatie hierover treft u aan op :

Opleidingseisen

Kwaliteitseisen