Contracten

In het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek zijn zorginstellingen en zorgverleners die uitvoerend zijn op het vlak van de prenatale screening verplicht om contracten te sluiten met een van de acht regionale centra in Nederland.