Peridos

Gegevensaanlevering

Voor de kwaliteitsborging en voor regionale en landelijke evaluatie van het bevolkingsonderzoek prenatale screening zijn de gecontracteerde zorginstellingen wettelijk verplicht om gegevens aan te leveren aan het Regionaal Centrum. Het gaat om de gegevens van de uitgevoerde counselinggesprekken, de verrichte SEO’s , NT-metingen, combinatietesten en uitkomsten van de zwangerschappen.

De gegevens kunnen vanuit de verschillende bronsystemen verstuurd worden naar Peridos. De Peridos website bevat informatie over de wijze van dataregistratie en de levering aan Peridos: 

  • de Peridos gegevensdataset onderverdeeld naar verrichting
  • per bronsysteem het registreren en uploaden naar Peridos
  • anonimiseren van cliëntgegevens
  • de labworkflow voor de NIPT en de combinatietest 

Er is een aparte procedure voorhanden ingeval een cliënt deelneemt aan prenatale screening en uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het vastleggen van gegevens in Peridos. Gegevens van deze cliënten kunnen wel worden aangeleverd aan Peridos, maar moeten vervolgens geanonimiseerd worden. Hoe u dat doet, kunt u vinden op de website van Peridos.