Kwaliteit

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG
geeft betrokkenen meer rechten om hun privacy te reguleren. De Stichting Prenatale Screening is verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens in Peridos, vanaf het moment dat deze worden aangeleverd door de deelnemende praktijken. De zorgpraktijken zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig omgaan met gegevens binnen de eigen praktijk en de eigen informatiesystemen.

Er is geen expliciete toestemming nodig van de zwangere voor het aanleveren van gegevens aan Peridos. Gegevensverwerking in Peridos is inbegrepen in de deelname aan de prenatale screening.

Het is niet noodzakelijk dat de regionale centra verwerkersovereenkomsten sluiten met zorginstellingen die in opdracht van de RC de screening uitvoeren. De betreffende zorginstellingen worden in het kader van de screening namelijk niet beschouwd als verwerker zoals bedoeld in de AVG.

Meer informatie hierover is beschikbaar op de website : www. peridos.nl