Kwaliteit

Kwaliteitsborging

De Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland (SPSZON) heeft als taak het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen en de wijze van de kwaliteitsborging.

De SPSZON borgt de kwaliteit van de echocentra via kwaliteitsaudits.

De kwaliteit van de NT-metingen van elke echoscopist beoordeelt de SPSZON aan de hand van drie beelden, het aantal NT-metingen per jaar en de mediane MoM (multiple of the mean)-waarde van de NT-metingen. Jaarlijks stuurt elke echoscopist voor deze kwaliteitsbeoordeling vijf beelden naar het Regionaal Centrum. Voor het beoordelen van de NT-meting is op 21 juni 2012 een landelijk protocol en scoringsformulier opgesteld:

Kwaliteitsbeoordeling foetale nekplooimeting

Model protocol NT-meting

De kwaliteit van SEO-beelden van elke echoscopist wordt tweejaarlijks door de SPSZON beoordeeld. Ten behoeve van deze beoordeling stuurt de echoscopist de beelden in van 5 SEO's waarvan er 3 beoordeeld worden. Voor het beoordelen van de SEO-beelden is een landelijk protocol en een format scoringsformulier opgesteld. 

Kwaliteitsbeoordeling SEO

Scoringsformulier SEO-beeldbeoordeling

Modelprotocol SEO

De SPSZON analyseert de gegevens over counseling, SEO en NT die de praktijken voor counseling en de echocentra aanleveren. Deze informatie gebruikt het regionaal centrum om te toetsen of de uitvoerders aan de kwaliteitseisen voldoen. De resultaten van deze evaluatie worden gerapporteerd naar de zorginstelling en de zorgverlener.