Contracten

Landelijke zoekmachine

Een landelijke zoekmachine helpt zwangeren bij het vinden van een verloskundigenpraktijk of echocentrum in de buurt dat een contract heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. Dit contract is verplicht om verrichtingen te mogen uitvoeren voor de screening op downs, Edwards -en patausyndroom (combinatietest), voor het uitvoeren van de 20-weken echo (SEO) en voor het voeren van counselinggesprekken over de combinatietest, de NIPT en het SEO.

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor prenatale screening enkel wanneer uw verloskundige, gynaecoloog of echocentrum een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening en met de zorgverzekeraar. Informeer voor de zekerheid ook bij uw zorgverzekeraar bij welke zorginstelling u terecht kunt voor prenatale screening.

Zie : Landelijke zoekmachine