Scholing

Nascholing

Jaarlijks worden in het kader van de deskundigheids– en kwaliteitsbevordering meerdere nascholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de contractanten van het Regionaal Centrum.

Minimaal eenmaal per jaar vindt voor alle contractanten een regiobijeenkomst plaats waarbij wisselende onderwerpen aan bod komen. Zie : regiobijeenkomst

Voor echoscopisten die SEO’s en/of NT-metingen uitvoeren, organiseert de SPSZON jaarlijks 2 keer een casuïstiekbespreking.  Deze besprekingen worden gehouden op basis van casus ingebracht door de deelnemers of er wordt gekozen voor een bepaald onderwerp.

Zie : Casuïstiekbesprekingen

Gecontracteerde echocentra hebben de mogelijkheid aan te sluiten bij de wekelijkse videoconferentie van het PND-centrum MUMC+. Tijdens deze conferenties worden patiënten multidisciplinair besproken die op basis van de uitslag van de screeningsonderzoeken werden doorverwezen.

 Accreditatie

Voor alle nascholingsbijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen waaronder KNOV, NVOG en BEN.

Echoscopisten die SEO’s en/of NT-metingen uitvoeren zijn verplicht om tweejaarlijks 16 accreditatiepunten te behalen.

Een compleet overzicht van landelijk geldende nascholingseisen is gepubliceerd op de website van het RIVM : https://www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo/bijscholing