Nieuwsbrief

Nieuws

Casuistiekbespreking 30-3-2020 geannuleerd

De casuistiekbespreking gepland op maandag 30 maart a.s. in Maastricht zal NIET doorgaan.

Gezien de huidige situatie rondom de Corona crisis en de daarmee samenhangende richtlijnen is besloten voorlopig (scholings)bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden. Temeer omdat zorginstellingen op dit moment andere prioriteiten zullen hebben; het borgen van de zorg staat nu voorop.

Iedereen die zich tot nu toe heeft ingeschreven zal via e-mail geinformeerd worden.

Via nieuwsbrief, website en e-mail zullen we u, hopelijk op korte termijn, informeren over een alternatieve datum.

NIPT

Het NIPT-consortium heeft de 11e TRIDENT nieuwsbrief gepubliceerd : TRIDENT nieuwsbrief nr. 11 

COUNSELING

  • De aangepaste kwaliteitseisen counseling PNS vindt u hier.
  •  Wij verzoeken u tijdig personeelswijzigingen aan ons door te geven, zodat in Peridos de juiste rechten en rollen blijven toebedeeld en er geen mensen ongeoorloofd toegang hebben tot zorggegevens.