Nieuwsbrief

Door middel van de nieuwsbrieven wil het Regionaal Centrum u regelmatig  informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

De nieuwsbrieven zijn gerubriceerd op jaartal.