NIPT

NIPT Trident 2

Op 1 april 2017 is in Nederland de NIPT (niet invasieve prenatale test) ingevoerd voor alle zwangeren.

Drs. M. Pieters, hoofd Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland, sprak over de invoering van deze test in het L1-programma Avondgasten op donderdag 29 maart 2017. De uitzending kunt u hier bekijken : https://l1.nl/is-er-een-grens-bij-prenataal-testen-en-waar-is-die-dan-127643/

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt per 1 april 2017 als eerste screeningstest aangeboden in het kader van een wetenschappelijke implementatiestudie: TRIDENT-2. Dit betekent dat de zwangere alléén kan kiezen voor de NIPT als ze meedoet aan de studie.  De combinatietest blijft tijdens TRIDENT-2 ook beschikbaar. TRIDENT-2 is een vervolg op TRIDENT-1, maar geen vervanging daarvan. TRIDENT-1 en TRIDENT-2 zullen voorlopig naast elkaar bestaan. De resultaten worden na afloop van de studies gebruikt om advies te geven over de verdere invoering van de NIPT in Nederland.

Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. Het bloed wordt onderzocht in een laboratorium om te kijken of er bij de foetus aanwijzingen zijn voor down-, edwards- of patausyndroom. Vergeleken met de combinatietest ontdekt de NIPT meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en klopt de uitslag vaker (dat wil zeggen dat de test minder zwangeren ten onrechte doorstuurt voor vervolgonderzoek). Maar de NIPT is net als de combinatietest een screenende test, geen diagnostische test. Omdat er gekeken wordt naar DNA-fragmenten afkomstig van de placenta, is bij een afwijkende NIPT uitslag invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) nodig om zekerheid te krijgen. Het kan namelijk voorkomen dat een chromosoomafwijking wel in de placenta zit, maar niet in de foetus. Bij een afwijkende uitslag na de NIPT wordt de zwangere, indien zij dat wenst, verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor posttest-counseling. Daar krijgt ze vervolgens informatie over eventueel vervolgonderzoek.

Meer informatie over de NIPT vindt u op de volgende website: http://www.meerovernipt.nl/content/trident-2-nipt-voor-alle-zwangeren

 De labworkflow voor de NIPT verloopt net als bij de combinatietest geheel via Peridos. Regelmatig komen bij de SPSZON vragen binnen waarvan de antwoorden te vinden zijn bij veelgestelde vragen over NIPT op de website van het RIVM ►, of bij de routering vragen over NIPT op de website van Peridos ►. Deze websites worden regelmatig geactualiseerd.

Wanneer u zorgverlener bent in de SPSZON-regio, en u vragen heeft over een uitslag van de NIPT, neemt u dan telefonisch contact op met het NIPT laboratorium van het MUMC via telefoonnummer 043-3871272.

Voor overige vragen is de helpdesk van Peridos te bereiken via helpdesk@peridos.nl en via het webformulier https://www.peridos.nl/helpdesk/. Zij zullen op werkdagen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.