Scholing

Opleiding echoscopisten

Voor het uitvoeren van de echoscopische onderzoeken in het kader van het landelijke  screeningsprogramma gelden minimum opleidingseisen voor de echoscopisten.

Het doel van de opleidingen tot echoscopist is het ontwikkelen van inzicht, kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig verrichten van- en het assisteren bij echoscopisch onderzoek bij zwangere vrouwen. Het verrichten van het echoscopisch onderzoek dient zodanig te geschieden dat een optimale beeldkwaliteit ten behoeve van de beoordeling zowel op beeldscherm als op film wordt bereikt. Tevens dient het verkregen beeld op een juiste wijze te worden geïnterpreteerd en is de opleiding erop gericht dat de echoscopist vaardigheden heeft ontwikkeld waardoor hij of zij in staat is de aanstaande ouders adequaat te informeren over- en te begeleiden bij het echoscopisch onderzoek.

De echoscopisten die werkzaamheden uitvoeren in het kader van de landelijke Screening op het Downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) dienen met goed gevolg een aanvullende cursus/opleiding te hebben gevolgd specifiek gericht op het echoscopisch onderzoek bij het tweede trimesteronderzoek (SEO) en/of de NT-meting afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden.

Uit de certificaten die worden uitgereikt moet duidelijk blijken welke onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd. De namen van de echoscopisten en de door hun behaalde certificaten dienen in Peridos te worden vastgelegd.

Voor raadpleging van de verschillende opleidingen: Opleidingsinstituten SEO en NT