Peridos

In opdracht van het RIVM is een landelijke database ontwikkeld voor de registratie van prenatale screening gegevens. Deze database heet Peridos (Perinatologisch Dossier). De gegevens die in deze database worden vastgelegd betreffen :

  • de samenwerkingsovereenkomsten en de kwaliteitsovereenkomsten welke zorginstellingen en zorgverleners zijn aangegaan met de regionale centra voor de uitvoering van de prenatale screening;
  • klinische gegevens van de zwangeren die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek prenatale screening.

De geregistreerde gegevens worden door de regionale centra gebruikt om de uitvoering van de prenatale screeningsonderzoeken in de eigen regio te monitoren en om de kwaliteit hiervan te waarborgen. De geanonimiseerde gegevens worden tevens gebruikt voor de landelijke evaluatie.

Het registratiesysteem voldoet aan strenge eisen voor wat betreft het borgen van de privacy van medische gegevens. In het juridisch achtergronddocument staat beschreven welke zaken geregeld zijn ten aanzien van de juridische aspecten van deze database.

Voor uitgebreide informatie gaat u naar de website van Peridos : www.peridos.nl.

Naast contracten en kwaliteitsovereenkomsten zijn ook praktijk- en zorgverlenergegevens in Peridos opgenomen. Zorginstellingbeheerders dienen wijzigingen in de laatstgenoemde gegevens direct door te geven aan de SPSZON. 

De SPSZON haalt uit Peridos de benodigde contactinformatie om berichten en nieuwsbrieven naar toe te sturen. Daarom is het van belang dat de juiste (contact)informatie in Peridos staat.

Voor het verkrijgen van een Peridos-wachtwoord is een uniek persoonlijk email-adres noodzakelijk. Iedere contractant kan zijn/haar persoonlijke gegevens in Peridos wijzigen en aanvullen onder het tabblad 'Beheer'. Zorginstellingbeheerders kunnen van de eigen organisatie de gegevens wijzigen c.q. aanvullen.