Prenatale Screening

Prenatale Diagnostiek

Als de uitslag van de combinatietest of NIPT een verhoogde kans inhoudt of als tijdens het SEO vermoedelijke afwijkingen geconstateerd worden, dan dient de zwangere verwezen te worden naar het centrum voor prenatale diagnostiek in de regio zuidoost Nederland waar verder onderzoek plaatsvindt.

Contact PND-centrum MUMC+:

 043-3877762 of echocentrum.obstetrieengynaecologie@mumc.nl