Over ons

Raad van Advies

Eind 2019 is de Raad van Advies door het bestuur van SPSZON ingesteld.

De Raad van Advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan
het bestuur van de stichting over zorginhoudelijke vraagstukken die betrekking
hebben op de prenatale screening. De vraagstukken gaan over de hoofdlijnen van
de inhoud en de uitvoering van prenatale screening in de regio zuidoost
Nederland.

De Raad van Advies bestaat uit 6 leden. De samenstelling van de Raad van Advies d.d. november 2019 is als volgt:

Mw. M. Bonné, echoscopist, vertegenwoordiger van echoscopisten (SEO)

Drs. A. van Dobben, stafarts echoscopie, vertegenwoordiger van echoscopisten (NT-SEO)

Mw. S. Snelder, verloskundige, vertegenwoordiger van counselors PNS

Dr. L. de Wit, gynaecoloog, vertegenwoordiger counselors PNS en PND

Mw. A. Wils, verloskundige en docent, vertegenwoordiger opleiding verloskundigen (AV-M)

Prof. C. de Die, klinisch geneticus, vertegenwoordiger klinisch genetici