RIVM

Het RIVM regisseert de landelijke taken rondom de registratie, monitoring, evaluatie en kwaliteitsborging van de prenatale screening.

Complete en actuele informatie omtrent het bevolkingsonderzoek prenatale screening vindt u op de website van het RIVM.