Kwaliteit

Scholing

Eén van de doelstellingen van de SPSZON is het ondersteunen van de deskundigheidsbevordering ten behoeve van de uitvoering van de prenatale screening. Eén van de taken van de Regionale centra is het beoordelen of de opleidingen tot counselor, SEO- en/of NT-echoscopist aan de minimumeisen voldoen. De erkende opleidingen/opleidingsinstituten worden vermeld op de RIVM-website.

Daarnaast organiseert de SPSZON ieder jaar regiobijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen om de contractanten op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prenatale screening.