Kwaliteit

Screeningslaboratorium

Het screeningslaboratorium dient voor de uitvoering van de combinatietest een overeenkomst te zijn aangegaan met het Regionaal Centrum. Sinds oktober 2017 worden alle combinatietesten in Nederland uitgevoerd door één screeningslaboratorium : STAR-SHL. Het RIVM dient als referentielaboratorium.

Het laboratorium moet voldoen aan de ‘Algemene kwaliteitseisen voor laboratoria’ (vastgesteld door het Centraal Orgaan, d.d. 12 oktober 2006), waaronder die aan de kansschattingssoftware en de bepalingsmethode en aan landelijk vastgestelde eisen van registratie en datacommunicatie.

Het laboratorium dient de gegevens vast te leggen en te verstrekken aan het Regionaal Centrum ten behoeve van de kwaliteitsborging volgens landelijke en regionale kwaliteitseisen. De gegevens worden verstrekt middels aanlevering in Peridos.

Alle kwaliteitseisen staan op de website van het RIVM :

Kwaliteitseisen laboratorium

Kwaliteitseisen kansbepaling

Kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters