Prenatale Screening

SEO

Met het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Dit onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd rond 20 weken amenorroe (tussen 18+0 en 22+0 weken amenorroe). Het streven is het SEO voor 21+0 weken af te ronden. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is en dat er na de uitkomst van het vervolgonderzoek, voldoende tijd moet zijn voor de zwangere om voor zichzelf af te wegen of ze de zwangerschap al dan niet wil afbreken.

Alleen zorgverleners die een SEO-certificaat hebben en een kwaliteitsovereenkomst SEO hebben gesloten met het regionaal centrum, mogen het SEO uitvoeren.  Voor de uitvoering van het SEO gelden landelijk bepaalde kwaliteitseisen en opleidingseisen. Deze zijn beschreven op de website van het RIVM. Hier is tevens de nieuwe SEO beeldbeoordelingsprocedure vanaf 1-1-2019 terug te vinden. 

Kwaliteitseisen SEO

Opleidingseisen SEO