Prenatale Screening

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven voor prenatale screening 2019 vastgesteld. De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen:

Counseling€ 46,13
Nt-meting 
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap€ 176,96
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap€ 106,90
Structureel echoscopisch onderzoek (seo) 
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap€ 154,36
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap€ 154,36

 

Declaratie van de prestaties counseling of nt-meting of seo is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder, die geneeskundige zorg levert zoals verloskundigen die bieden, een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen.